Houtkachel zonder rook

Een Twee Fasen-verbranding met een katalytisch werking geeft een optimale verbranding.

Doordat hout op het rooster rondom kan verbranden, en gedwongen samen werkt met de vol gloeiende vuurbedden van houtskool in de kamers. Het haardhout en houtskool krijgen voorverwarmde lucht aangeboden, en worden beiden volledig rondom van zuurstof voorzien. Hoe is dit bij uw haard? Het extra opgloeien van de vuurbedden genereert samen met de houtblok-verbranding meer warmte afgifte per houtlading dan bij andere haarden. Het opgelegde hout verbrand dus in twee stappen volledig.

Meer warmte uit het hout halen met minder verbrandingslucht met daarbij een lagere schoorsteentemperatuur op de haard geven een hoger rendement, en werkt houtbesparing in de hand. Elke houtlading wordt dus maximaal (tweemaal) apart 100% verbrand. Normaal zonder rooster gebeurd dit niet zonder smeulend hout, en dat is niet altijd zichtbaar, maar wel meetbaar in de CO waarde. De Katalytisch werking van het rooster vermindert daarbij de uitstoot van de schadelijke gassen. Rookvrij stoken, met Minimale Geuroverlast!. Bij een gewone houthaard of houtkachel met een mono-verbranding (dit is een verbranding waarbij het hout direct in de as of op de gloeiende houtkooltje worden gelegd) ontkomt u er niet aan om bij het aansteken en doorstoken rook te vormen.

25% Meer warmte Hoe?.

Door optimale verbranding komt bij het kachelrooster de warmte van 3 plaatsen vol in de houthaard voor warmte opname ter beschikking. N.L. van de houtblokkenvuur (over de volle breedte en diepte, dus maximaal gebruik makend van de verbrandingsbodem ) en van de 2 vol gloeiende houtskoolbedden, waar anders 25% van de houtblokken liggen te smeulen en 25% van het houtskool dat tussen de blokken door een beetje mee gloeit zover er zuurstof bij kan komen. Laatste bij gebruik zonder rooster. Kijk ook eens onder Tips voor filmpjes over houtstoken!.

Als je deze 25% warmte rekent voor het houtskool en 25% voor de houtblokken is het totaal 50%.

100% houtblokwarmte + 100% houtskoolwarmte = 200%totaal aan warmte dat meewerkt aan de totale verbranding met een kachelrooster.

200% gedeeld door

                               50%  =  4x   Dit is bij 100% totaal echter weer 25% meer warmte vandaar.

Comments are closed.